In veel landen is de omgang van het kind met beide ouders in de wet verankerd.

In Nederland in theorie ook, in de praktijk niet.

Wij eisen verandering!

#gendergelijkheid, #voorkomouderverstoting

Voorstellen om ouderonthechting te voorkomen:

De voorstellen van Gerard:

 

1: onderzoek de redenen van de tegenwerkende ouder

 

2: onderzoek de redenen van het kind om een ouderniet meer te willen zien (zie #)

 

3: zodra duidelijk wordt dat de omgang(regeling) niet wordt nageleefd of hersteld: direct ingrijpen om erger te voorkomen.

 

4: Tijd is belangrijk! Hoe langer het contact wordt gefrustreerd, des te ingrijpender wordt het kind van de negatieve lading door de verzorgende ouder doordrongen en gemanipuleerd om de andere ouder af te stoten.

 

5: Indien het kind zonder aanwijsbare redenen (#) een ouder afstoot dient het gezag bij de verzorgende ouder (evt. tijdelijk) te worden afgenomen.

 

6: Het kind bij de verstoten ouder in huis plaatsen (domicilie toewijzen indien mogelijk).

 

7. De omgang tussen het kind met de verstotende ouder weer oppakken nadat omgang met de verstoten ouder is hersteld.

 

De voorstellen van Armand:

 

8. Gezamenlijk gezag is een automatisch recht, gehuwd of niet, samenwonend of niet. Het gezag wordt de ouder afgenomen indien deze de omgangsregeling moedwillig negeert waardoor ouderonthechting of oudervervreemding ontstaat. (zie ook 1*)

 

9. Onttrekken van het ouderlijk gezag of verzuimen van de informatieplicht strafbaar stellen volgens het strafrecht. (zie 2*)

 

10. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan de verplichte kinderbijdrage doen innen en beslag kan leggen op de inkomsten van vaders. Er komt een Landelijk Bureau Controle Omgang (LBCO) welke idem maatregelen kan opleggen bij frustratie van de omgangsregeling  (zie 3*)

 

11. Bij beëindigen van een relatie wordt co-ouderschap automatisch een feit.  (zie 4*). 

Kinderen zijn om de week bij één der beide ouders, tenzij één der ouders nadrukkelijk afstand doet van dit recht. Ouders zijn daarnaast verplicht een ouderschapsplan op te stellen onder toeziend oog van een mediator om ouderonthechting te voorkomen. (Zie 5*)  

 

12. Bij rechtszaken over geschillen betreffende punt 1 t/m 4 worden alle proceskosten door de verliezende partij betaald.

 

1* Denmark: https://familieretshuset.dk/en/your-life-situation/your-life-situation/custody-and-residence

2* Great-Brittan: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2158490/Mothers-deny-fathers-access-couple-s-children-break-jailed.html

3* Turkey: https://www.aksam.com.tr/guncel/artik-bosanip-cocugu-c2gostermemek-yok/haber-688078

4* Belgium: https://www.knack.be/nieuws/belgie/verblijfsco-ouderschap-een-kind-is-geen-goed-dat-je-moet-verdelen/article-news-1574581.html

5* Mexico: http://pa.aps.ie/1page/PA%20Law%20Mexico.pdf